Tennis home lmb sports

MINERALEN VOOR SPORTVELDEN

voetbalveld gras

MINERALEN VOOR SPORTVELDEN

MINERALEN VOOR SPORTVELDEN

PREV
NEXT

WIE ZIJN WIJ

LMB Sports is een bedrijf met de focus op de levering DUURZAME en CIRCULAIRE mineralen ten behoeve van sportvelden.

Graag zijn wij bezig met innovatieve oplossingen voor sportvelden waarbij de circulaire economie, cradle to cradle en CO2 reductie hoog in het vaandel staat.

Vanwege de brede ervaring, opgedane kennis en samenwerking met zowel sportbonden, onderzoeksinstituten en aannemers in de sportbouw, leveren wij hoogwaardige gecertificeerde mineralen ten behoeve van:

Toplaag
Fundatie / Sporttechnische laag
Onderbouw
Infill materialen

Naast een breed product assortiment dat reeds jaren wordt geleverd aan aannemers, gemeenten en verenigingen, werken wij constant aan verbeterde circulaire producten waarin afval zoveel mogelijk tot het verleden behoort.

Alle primaire en secundaire grondstoffen houden een zo hoog mogelijke waarde en kunnen idealiter keer op keer worden hergebruikt en zorgen voor CO2-reductie ZONDER in te leveren op de sporttechnische eigenschappen van uw sportveld.

De variëteit in de materialen met allen hun eigen kenmerken, eigenschappen en toepassingsgebieden zorgen ervoor dat het in de bestekfase van groot belang is een juiste afweging van de te gebruiken materialen te maken. Dit voornamelijk om de kwaliteit, levensduur én duurzaamheid van het sportveld te optimaliseren. Wij werken hier veelal reeds vanaf de aanvang van het project samen met onze klanten en adviesbureaus.

TOP