Gravel:

Is nog altijd de meest gewaardeerde toplaag in de tennissport voor zowel recreatieve spelers als tennissers op het hoogste niveau.
Gravel wordt gemaakt door het malen van rode baksteen en is een mineraal zonder bindmiddel. De geschiktheid van gravel voor tennis komt vooral door zijn grote sportfunctionele waarde. Zowel het gedrag van mens als bal wordt als zeer plezierig ervaren. De juiste gravel zorgt voor een goede stabiliteit als toplaag door een juiste granulaire samenstelling en vochtbindend vermogen. Ook het vochtopnamevermogen wordt enerzijds bepaald door de granulaire structuur en anderzijds door de porositeit van het materiaal zelf.

De volgende gravelsoorten hebben wij in ons assortiment:

 • 0-1 mm  - Om de banen harder te maken.
 • 0-2 mm  - Gecertificeerde gravel door KIWA ISA Sport – KNLTB/NOC*NSF voor reguliere gravelbanen
 • 1-2 mm  - Renovatiegravel
 • TR gravel - gravel voor Advantage Red Clay tennisbanen
 • Bedrijfsgebonden gravel voor o.a. banen onder afschot.
 • TF gravel - gravel voor TennisForce II tennisbanen

Gravel - Wikipedia

kogelstoot gravel baan

Kogelstootbak

HALVEROOD GRAVEL:

Het gewonnen materiaal wordt gebroken en gezeefd tot een fractie 0 tot 4 mm. en wordt afhankelijk van het type sport in verschillende laagdiktes aangebracht. (atletiek heeft een laagdikte van 50 mm)

Voor honk- en softbalaccommodaties is de halfverharding het geëigende materiaal, voor de loopbanen tussen de honken, de pitchersheuvel en de warning track.
Voor jeu de boules wordt gebruik gemaakt van een laagdikte van 30-50mm.

De volgende fracties zijn leverbaar:

 • 0-4mm voor trainings en of wedstrijdvelden
 • 1-4mm voor onderhoud. (alleen leverbaar in big bags)

https://www.sportaccom.nl/richtlijnen/

De volgende drie sporten gebruiken halverood (KIWA ISA Sport gecertificeerd):

 • Honk- en softbal
 • Jeu de boules
 • Atletiek

HALVEROOD GRAVEL VOOR HONK-, EN SOFTBAL

KLEI:

De werpheuvel en het slagperk bij honkbal vraagt om een toplaag materiaal met een indringing < 20mm. De klei die wij hiervoor in ons assortiment hebben wordt geleverd volgens norm NOCNSF-M9.c

TENNIS FORCE II: (All-weather gravel tennisbaan)

Gravel is vochtgevoelig en na een periode van vorst (opdooi) onbespeelbaar.

Deze uitgangspunten stonden aan de basis van de ontwikkeling van de Tennis Force all-weather gravelbaan.

De gravelsoorten die in deze baansoort worden toegepast bestaat uit:

 • TF gravel top - deze speciaal geproduceerde gravel voor TennisForce II tennisbanen zorgt voor een goede binding met de onderliggende laag. Er wordt per jaar ca. 1-2 ton gravel aangevuld per baan. Deze gravel wordt geleverd in big bags.
 • TF gravel base - dit is de grovere gravel die gebonden is en daardoor niet aangevuld hoeft te worden.

ADVANTAGE RED CLAY: (gravel tennisbaan met lijngoot onder afschot)

Met de ontwikkeling van Advantage Red Clay is er nu een 100% gravelbaan die minder onderhoud vergt in vergelijking met regulier gravelbanen. Door een andere samenstelling van de gravel  en een andere gravelfractie is de baan harder dan reguliere gravelbanen.

Klik hier voor meer informatie 

TOP